Uttrykk og gode setninger


Hjem

Vann

Å peke tilbake på noe i en tidligere (del)setning

Når det ikke er mer igjen av maten

Med vilje


Licensed under CC BY Creative Commons License ~ ✉ torstein.k.johansen @ gmail ~ 🐘 @skybert@emacs.ch ~ 🐦 @torsteinkrause