Ord


Dette er ei liste over ord og uttrykk jeg har laget for alle studenter av norsk som fremmedspråk. Lista er på ingen måte komplett, men er noe jeg vedlikeholder etterhvert som jeg får spørsmål fra mine norskelever. Håper den kan være til nytte, —Torstein, 2015-03-28.


Licensed under CC BY Creative Commons License ~ ✉ torstein.k.johansen @ gmail ~ 🐘 @skybert@emacs.ch ~ 🐦 @torsteinkrause