Falske venner


Hummer og humør

Sukker og sokker

Ligge og legge

Si og se, sa og så


Licensed under CC BY Creative Commons License ~ ✉ torstein.k.johansen @ gmail ~ 🐘 @skybert@emacs.ch ~ 🐦 @torsteinkrause