Uttrykk og gode setninger | skybert.net

Uttrykk og gode setninger


Hjem

Vann

Å peke tilbake på noe i en tidligere (del)setning

Når det ikke er mer igjen av maten

Med vilje


Licensed under CC BY Creative Commons License ~ gmail torstein.k.johansen @ gmail ~ twitter @torsteinkrause ~