Falske venner | skybert.net

Falske venner


Hummer og humør

Sukker og sokker

Ligge og legge

Si og se, sa og så


Licensed under CC BY Creative Commons License ~ gmail torstein.k.johansen @ gmail ~ twitter @torsteinkrause ~